Hackpads are smart collaborative documents. .
180 days ago
Unfiled. Edited by Maija Faehnle 180 days ago
 • Toiminta elää nautinnosta. Luokaa ihmisille mahdollisuuksia tulla mukaan tekemään sitä, mikä heitä innostaa! Kysykää, kuunnelkaa ja seuratkaa innostusta! 
 • Jakakaa valta ja vastuu. Luottamus turvaa motivaatiota, valvonta syö sitä. Joissain asioissa tarvitaan selkeä roolitusta ja aikataulutusta. Silloinkin ihmisten on saatava muovata roolinsa itse.
 • Voimavarojen hajauttaminen voi tuoda voimavaroja lisää, kun uudet aloitteet herättävät uutta aktiivisuutta.
 • Yhteistekeminen saa hyvät lähtökohdat yhteisen tavoitteen määrittelystä yhdessä.
 • Hyödyntäkää kaikkien ajatuksia ja ohjatkaa heihin kiitosta ja huomiota! 
 • Etsikää yhteistyökumppaneita avoimin mielin. Tunnistakaa myös keskeiset hallinnon toimijat. Mahdollisuuksien ei kannata antaa kaatua ennakkoluuloihin!
 • Mitä vaikutusvaltaisempi ryhmä, sitä tärkeämpää on ottaa muut huomioon. Aluksi kannattaa keskittyä omaan ydinjuttuun ja myöhemmin laajentaa perspektiiviä.
 • Kun etsitte tilaa toiminnalle, kysykää myös kirjastosta.
 • Jos edustatte järjestöä, muistakaa että:
 • monet karttavat järjestötyötä, mutta haluavat toimintaa. 
204 days ago
Unfiled. Edited by Maija Faehnle 204 days ago
 • Hakeudu yhteistyöhön järjestöjen kuten paikallisseurojen kanssa. Ne eivät ole kilpailijoitasi vaan kumppaneitasi!
 • Näytä muille esimerkkiä vastuullisesta aktivismista ja kannusta muitakin vastuullisuuteen, esimerkiksi tapahtumissa siivoamaan vähintään omat jäljet.
 • Kehitä ymmärrystä toimintasi merkityksistä erilaisten ihmisten ja toimijatahojen kannalta. Keskusteluta ehdotuksiasi tilanteissa, joissa ääneen pääsevät muutkin kuin samanmieliset!
 • Torju kaikkea eriarvoistumista - mutta hyväksy ihmisten erilaiset valmiudet toimia!
 • Anna kannustavaa palautetta organisaatioille ja henkilöille, jotka helpottavat kansalaistoimintaa!
 • Jaa  hyviä kokemuksia kansalaistoiminnasta ja yhteistyömuodoista. Kerro, miten eri toimijat ovat sen saaneet aikaan!
232 days ago
Unfiled. Edited by Maija Faehnle 232 days ago
 • Hyvä kaupunkikehitys vaatii kansalaisten omaa aktiivisuutta. Kansalaiset ymmärretään voimavarana ja eri rooleissa: asiantuntijoina, kumppaneina, palveluntarjoajina ja rahoittajina. 
 • Kansalaisaktivismin arvostus tehdään näkyväksi hallinnon toimissa. 
 • Virasto suuntaa resursseja kaupunkiyhteisön palvelemiseen ja auttaa muita tekemään samoin. 
 • Vapaita tiloja annetaan nimellisvuokralla yhteisöjen ja ryhmien käyttöön paikallisen aktiivisuuden kasvattamiseksi. Tilojen saatavuutta voi helpottaa linjauksella, että taloyhtiöiden kerhotilojen käytöstä saatavat vuokratulot on suunnattava yhteisöllisyyttä palveleviin tarkoituksiin.
 • Yhteistyötä tuetaan yhteisin linjauksin, joiden toteutumista arvioidaan avoimesti ja oppien. 
 • Avoimuus päätöksenteossa ja arvioinnissa edistää sitä, että normeihin ei törmätä turhaan. 
 • Viranhaltijoiden aloitteellisuus yhteistyöhön tehdään helpoksi.
 • Kokeiluihin ja rohkeuteen kannustetaan virheidenkin uhalla. Sekä onnistumisista että oppivista epäonnistumisista palkitaan
 • Kaupunginhallinto on kaupunkilaisille yksi taho ja sen on opittava puhumaan yhdellä äänellä.
395 days ago
Unfiled. Edited by Pasi Mäenpää 395 days ago
 • Kun osallistat, mieti, miten voit mahdollistaa ihmisten omaehtoista toimintaa!
 • Suhtaudu uusiin ehdotuksiin avoimesti! Jos olet epävarma, salli ennemmin kuin kiellä! 
 • Edistä organisaatiossasi rohkeutta kokeilla uutta! Innosta jakamalla muiden organisaatioiden myönteisiä ja tuloksellisia kokemuksia kansalaistoiminnasta! 
 • Toimi niin, että ihmisten halu yhteistyöhön jatkossa kasvaa eikä heikkene!
 • Kannusta esimerkilläsi muitakin hyviin toimintatapoihin!
 • Kansalaiselle aarre on viranhaltija, joka edistää asioita kokonaisuutena, esimerkiksi hoitamalla aloitteen vaatimia asioita muiden virastojen kanssa kansalaisen puolesta.
 • Hyödynnä arkisia kohtaamisia toisten näkökulmista oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen! Sovella oppimaasi ja jaa vinkkejä muille!
 • Pidä korvat auki ja toimi - älä vain reagoi!
 • Sinä olet jollekulle kaupungin kasvot.

Stop sharing the collection with ?

This pad is open to "", so will still be able to access it.
Cancel
Huoneentaulut Feed

Contact SupportPlease check out our How-to Guide and FAQ first to see if your question is already answered! :)

If you have a feature request, please add it to this pad. Thanks!


Log in